ارزیابی پرستاران در نیوزلند

یکی از همسایه های پرطرفدار استرالیا نیوزلند است که این روز ها در بین مهاجران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و زبان انگلیسی مزیت این کشور برای تحصیل و زندگی محسوب می شود . یکی از رشته های پرطرفدار برای نیوزلند پرستاری است . ارزیابی پرستاران در نیوزلند روند مشخص و معینی دارد که در این بخش به تفضیل تمام موارد آن بیان می شود .

در نیوزلند شورایی تحت نظارت تضمین صلاحیت بهداشت در سال 2003 ، مسئولیت ارزیابی و ثبت نام پرستاران را برعهده دارد که هر داوطلب ثبت نام پرستاری می بایست شرایط لازم و ضروری را داشته باشد و همچنین مدارک کتبی و ثبت شده در حیطه کاری که ثبت نام می کند را کسب کرده باشد و صلاحیت پذیرش در حیطه کار را داشته باشد . متقاضیانی که با موفقیت برنامه تحصیلی تایید شده در نیوزلند را بطور کامل می گذرانند ، می توانند برای رشته پرستاری در حیطه ای که مدرک تحصیلی مکتوب دارند ، ثبت نام کنند .

برای داوطلبان پرستاری و پرستاران ثبت نام شده ، گذراندن آزمون نهایی دولتی نیز ضروری است . شرایط مورد ( برای ثبت نام * ) تایید شورامتقاضی می بایست قادر به برقراری ارتباط موثر به عنوان پرستار باشد .  متقاضی می بایست تسلط کافی به مکالمه و درک زبان انگلیسی به منظور حفاظت از سلامت و ایمنی عمومی داشته باشید شرایط فیزیکی و یا روحی نداشته باشید که مانع از انجام کار می شود عدم سوپیشینه ای که در انجام کار انعکاس منفی را نشان دهد.

هیچ گونه پیگرد قانونی و یا مشکل انضباطی در نیوزلند و یا هر کشور دیگری نداشته باشد که صلاحیت کار متقاضی را زیر سوال ببرد نداشتن دلیلی برای به خطر انداختن سلامت و ایمنی عمومی که صلاحیت متقاضی برای ثبت نام را دچار مشکل کند مدارک تحصیلی مورد نیاز * فارغ التحصیلان نیوزلند که شرایط خاص به خود را دارند :

1) مدرک کارشناسی در رشته پرستاری که مورد تایید شورای پرستاری نیوزلند باشد .

2) مدرک کارشناسی ارشد پرستاری که در سطح 7 چهارچوب صلاحیت مدارک شورای پرستاری نیوزلند باشد.

3) مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که در سطح 8 چهارچوب صلاحیت مدارک شورای پرستاری نیوزلند باشد.

4) دریافت مجوز از ارزیابی شورای صلاحیت پرستاری برای پرستاران ثبت نام شده از طرف حامی تایید شده

5) دریافت مجوز و پذیرش در آزمون پرستاران ثبت نام شده توسط شورای پرستاری نیوزلند پرستاران ثبت نام شده از کشورهایی غیر از نیوزلند که شرایط خاص به خود را دارند :

a ) ثبت نام با یک مرجع نظارتی از خارج از کشور

b) اتمام موفقیت آمیز تحصیل پرستاری که معادل مدرک کارشناسی رشته پرستاری در سطح 7 چهارچوب صلاحیت پرستاری نیوزلند باشد و یا مدرک مورد تایید شورای پرستاری نیوزلند قرار بگیرد .

c ) اتمام موفقیت آمیز دوره پیش ثبت نام کارشناسی ارشد پرستاری که معادل مدرک  کارشناسی  رشته پرستاری در سطح 7 چهارچوب صلاحیت پرستاری نیوزلند باشد که منجر به ثبت نام در دوره کاری پرستاران شود .

d) اتمام موفقیت آمیز دوره کارشناسی ارشد که معادل دوره بعد از کارشناسی ارشد در سطح8 چهارچوب صلاحیت پرستاری نیوزلند باشد که منجر به ثبت نام در دوره کاری پرستاران شود .

e) سال کار پرستاری به عنوان پرستار ثبت نام شده با حداقل 2500 ساعت کاری در مدت 5 سال قبل از فرستادن درخواست کار

f) اتمام موفقیت آمیز برنامه ارزیابی صلاحیت تایید شده از شورای پرستاری نیوزلند .

ادامه مطلب در این سایت